Elbil eller ikke elbil. Meninger og synsinger om det

Generelt prat/spørsmål/svar.

Moderator: moderator

Helge S
Posts: 468
Joined: Mon 01 Dec, 2003 12:02
Location: Trondheim
Contact:

Re: Elbil eller ikke elbil. Meninger og synsinger om det

Post by Helge S »

jonsto wrote:Konklusjonen er altså at enten må vi andre også få redusert noen avgifter eller så må el. bil eierne betale for kjøretøyene sine selv. Kall det gjerne misunnelse, men jeg synes det er urettferdig!
Som Citro1cx skriver har dette ingen ting med rettferdighet å gjøre!! Det har ikke bommene i Trondheim heller!! Bommene er plassert slik at de som bor på innsiden av "ringen" (omkjøringsveien etc) i veldig stor grad slipper unna så lenge de ikke kjører ut og inn gjennom ringen igjen.

Med elbilene er poenget at fossile biler har hatt mange årtier på å bli utviklet med mye moden teknologi samt å få strømlinjeformet produskjonen mht produksjonskostnader mm. Så kommer det en ny drivlinjeteknologi som enda er vesentlig dyrere og derfor ikke "på like vilkår" konkurransedyktig med fossilbilenei et market de fleste teller kronene sine. Da har altså staten valgt å i en tidsbegrenset periode (som vi ikke enda vet eller har sett lengden på) belønner de som velger elbiler og tilsvarende belaster de andre. Når man uten avgiftsforskjeller til samme pris kan kjøpe ganske likeverdige elbiler og fossilbiler (størrelse, utstyr, rekkevidde osv) er det ingen grunn til så mange økonomiske insentiver lengre. Liker du det ikke... og det må den enkelte ha lov til... skal du la din vrede gå ut over politikerne som har bestemt at det skal være slik og ikke på de som har valgt å ta en risiko med litt mindre moden bilteknologi med blant annet kortere rekkevidde (gjerne da på grunn av de andre fordelen de får ved dette).
Black Lemon wrote:Etter min mening har el-bilen kun én fordel fremfor konvensjonelle biler og det er fravær av lokalt utslipp.
Nei dette er og blir feil. Det er mer enn bare EN fordel selv om den fordelen du selv påpeker er en veldig viktig fordel for de som bor i byer.

Fordel nummer 2 er at elbilene sparer verden energi da en elbil er mye mer energieffektiv og ikke sløser bort like mye energi som en diesel eller bensinbil! En bensinbil på kun bykjøring er vel energiverstingen da man enkelt kan bruke mellom 1 og 2 liter pr mil på en bensinbil i øvre halvdel mht størrelse. I nedre ende på forbruk ligger vel mer drivstoffgjerrige dieselbiler som vel greit kan kjøres på knapt 0,5 liter mil på kun landeveiskjøring. Med ca 10 kWt energi pr liter drivstoff betyr dette at fossilbiler bruker fra ca 5 kWt per mil helt opp til 20 kWt pr mil (eller også mer i spesielle tilfelle). Dette avhenger altså både av bil/motor og hvor man kjører. Dette skyldes at motorene bare klarer å utnytte 20 - 30 % av energien i drivstoffet til framdrift av bilen. På kalde vinterdager kan man ned i mellom 10 og 20 %

Til sammenligning bruker elbiler typisk bare i området 1,5 til 2 kWt per mil. De aller minste elbilene kan bruke helt ned mot 1 kWt pr mil, mens Tesla kan bruke over 2 (eksempelvis 2,5) om man ikke er forsiktig med gasspedalen på den råsterke sportsbilen.

Elbiler er altså grovt regnet 3 til 5 ganger mer energieffektive enn fossilbiler mht å sløse med energiressursene.

Så er det en eller flere elbilhatere som har spredt usanne myter om at elbilens energieffektivitet er dårligere pga tapene i elektrisitetsproduksjon og overføring (strømnettet). Sannheten er imidlertid den at disse tapene (eller forbruket av energi) er mye mindre enn det energibruket (og forurensningen) som skyldes:
- leting etter olje- og gassreservoar
- utbygging av utvinning (oljeplattformer etc)
- utvinning av olje
- raffinering til produktene bensin og diesel
- og sist og ikke minst transport av diesel og bensin til din bensinstasjon

Det sies (men de tallene vil ikke jeg stå inne for for jeg kan ikke oljeutvinning slik jeg som forsker på SINTEF kan elektrisitet) at en elbil kan kjøre bortimot en mil bare på energien som må brukes for å få en liter bensin eller diesel til bensinpumpenj på bensinstasjonen fra oljen befinner seg i reservoaret til den er utvunnet, raffinert og transportert.

Videre er det en 3.fordel med elbil i Norge og det er CO2-utslippene da vi har mye ren elektrisitetsproduksjon (over 99 %). Dette har professor Anders Strømman ved NTNU regnet på. Her igjen er det noen som ikke forstår elektristetsforsyningen i Norge og elektrisitetsmarkedet som sprer feilinformasjon (ikke minst i media). Det er ikke sant at norske elbiler lader så mye på skitten kullkraft!!!

Selv om man som økonomer regner med "monopol-penger" (virtuelt el-forbruk) ved at en tysker med svær fet Porche eller Ferrari kan "kjøpe seg god samvittighet" ved å betale ekstra for ren elektrisitet (opprinnelsesgaranti) kan man ikke si at alle norske elbiler lader skittent. Alle elbil-eierne i Norge som er medlem av den norske elbilforeningen (og det er vel fortsatt de fleste) kjører på strøm med opprinnelsegaranti (organisert/betalt sentralt av elbilforeningen).

For de som ikke har sansen for slik "kvotehandel" som opprinnelsesgaranti kan vi i stedet se på det faktisk og fysiske. Hvordan flyter elektronene og strømmen brukes rent fysisk...? Jo... Norge har ikke bare de siste 4 årene, men også de siste 12 årene vært et land som netto eksporterer elektrisitet til våre naboland. Vi har altså produsert mer enn vi bruker selv i denne perioden. Vi har 2 eller 3 enkeltår importert men totalt sett eksporterer vi = vi eksporterer i et gjennomsnittsår. Om noen ikke tror meg: sjekk SELV inne på http://www.statnett.no (produksjon og forbruk) Så kan noen si... ja men om vi ikke hadde ladet elbiler kunne vi sendt mer elektrisitet til andre land som erstatning for kullekraft der... ja men da må de andre være villige til å betale oss for det og for å bygge enda flere og sterkere utenlandsforbindelser. Utenlandsforbindelsene våre er relativt svake i forhold til Norges samlede produksjonskapasitet. Det har også vært mange perioder der vi kunne ha eksportert mer, men europa ikke er villige til å betale oss det norske kraftselskap vil ha for elektristeten.

Bildet er veldig komplekst for selv i periode mens vi importerer er det ikke alltid vi importerer skitten kullkraft. Det har vært flere perioder der vi har importert at vi har importert ren fornybar energi... blant annet fra Danmark fordi det eksempelvis har blåst så kraftig at Danmark har hatt stort overskudd på elektrisitet med ikke bare gratis strøm, men faktisk negativ pris på strømmen. Da er det bare å importere det remmer å tøy kan holde for å spare på vårt vann i de periodene. Prognosene på forbruk og produksjon av elektrisitet i Norge tyder på at strømmen vil bli billigere i årene som kommer.... ikke dyrere - til tross for stor økning i elbiler. Selv om hele den norske elbilparken hadde vært elektrisk allerede nå ville ikke dette vært mer enn mellom 5 og 7 TWh, men vi hvert år typisk produserer 120 til 140 TWh.

Puh... beklager at jeg ble litt ivrig nå :D men så jobber jeg jo med forskning på elektrisitetsforsyning. Ikke har jeg lagt bensinbilen for hat heller (er vel imidlertid litt negativ til dieselbiler i byene). Jeg ønsker selvsagt å kunne kose meg med mine Citroen'er så lenge jeg lever. Men jeg innser samtidig at elbiler er mye mer bærekraftig og fornuftig for framtiden enn fossilbiler.
Ex84CX25GTi Nå 94XM3,0V6.24 +95XM3,0V6Exclusive +96XM2,0TurboCT +prosjekt91XM3,0V6.24
ImageImageImageImage Admin http://www.citroenxm.no
tronde
Posts: 508
Joined: Sat 21 Apr, 2007 23:25

Re: Elbil eller ikke elbil. Meninger og synsinger om det

Post by tronde »

For å gi Helge mer vann på mølla: I Danmark har noen tenkt tanken at elbiler bør få mulighet til å lades med svært billig overskuddskraft fra vindmøller om natten da forbruket ellers er minimalt.

Når det gjelder energiforbruk pr. km er elbiler gunstige, men hvordan vil en stor andel elbiler som koples til kraftnettet på morgenkvisten når folk har kjørt til jobb påvirke et nokså (over)belastet kraftnett? Det er vel overføringskapasiteten, og ikke tilgjengelig energimengde, som er hovedproblemet i Norge?
jonsto
Posts: 5625
Joined: Thu 13 Nov, 2003 19:42
Location: Surnadal
Contact:

Re: Elbil eller ikke elbil. Meninger og synsinger om det

Post by jonsto »

Hjelper ikke hva Helge skriver. De som vil må få kjøre el. bil, men de bør være med og betale gildet selv. Kommer overhode ikke til å forandre mening uansett hvor mange argumenter som kommer fram. Den dagen de må begynne å betale bompenger, slutte å kjøre i kollektivfelt osv. får vi se hvor mange som kjøper disse for miljøets skyld og ikke av økonomiske grunner. Andelen av slike biler hadde nok vært bare en brøkdel av hva den er på Averøy hadde det ikke vært for at de kjører gratis gjennom Atlanterhavstunellen. De mister millioner i bompenger pga av dette. Noe som de andre bilistene og busspassasjerene må betale.
Nå har det vært et stort oppslag i lokalavisa om at det kommer en ladestasjon på Skei. Hvorfor i huleste skal kommunen koste oppsettingen av en slik stasjon? Det finnes jo ikke en eneste kontakt for motorvarmer til vanlige biler. Noe som også er en fordel for miljøet.
citro1cx
Moderator
Posts: 3748
Joined: Mon 15 Dec, 2003 20:15
Location: trondheim
Contact:

Re: Elbil eller ikke elbil. Meninger og synsinger om det

Post by citro1cx »

Helge S wrote:
jonsto wrote:Konklusjonen er altså at enten må vi andre også få redusert noen avgifter eller så må el. bil eierne betale for kjøretøyene sine selv. Kall det gjerne misunnelse, men jeg synes det er urettferdig!
Som Citro1cx skriver har dette ingen ting med rettferdighet å gjøre!! Det har ikke bommene i Trondheim heller!! Bommene er plassert slik at de som bor på innsiden av "ringen" (omkjøringsveien etc) i veldig stor grad slipper unna så lenge de ikke kjører ut og inn gjennom ringen igjen.
Bommen i Trondheim har også en annen hensikt. Trondheim har fått overført relativt store beløp fra departementet som belønning for å ha redusert biltrafikken, i tilegg til å ha satset på kollektivtransport som i stor grad drives av naturgass. Oslo har ikke fått denne støtte, hvorfor kan du lese om her: http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks ... zXGXtyFtyQ Dette skjedde i all hovedsak i tidsrommret fra 2010, altså rett før elbilsalget kom skikkelig i gang, og til i dag. man kan vel si at timing også spiller stor rolle her, da klimaforliket satte en fart i elbilsalget omtrent samtidig med avgiftsfritak. I tilegg gir staten støtte til å sette opp ladestasjoner langs veiene http://www.regjeringen.no/nb/sub/framti ... &id=705593 , slik at folk skal stimuleres til å kjøpe elbiler og "fylle" gratis drivstoff. Elbiler har kommet for å bli, men den støttet som staten gir, vil og må nødvendigvis forsvinne. I mellomtiden kan diesel/bensinfolket bare sitte å irritere seg grønne på at elbilfolket blir sponset i alle hjørner.
Litt over middels interessert i Citroën cx!
radovan
Posts: 295
Joined: Tue 09 Feb, 2010 23:13
Location: Hornindal

Re: Elbil eller ikke elbil. Meninger og synsinger om det

Post by radovan »

Kan ikkje hugse at eg har vore ueinig med deg om noko som helst her før, jonsto, men ein gong må vel vere den første. :wink:

Eg synest du går glipp av poenget her, dette med elbilar er politisk styrt og same korleis ein ser det kan ein ikkje seie at den eine billisten subsidierer den andre. Staten omfordeler kjøpekraft alt etter kva mål ein er ute etter å oppfylle i øyeblikket. Og om det er ønskeleg med fleire elbilar på vegane legg staten til rette for det. Når ein synest det nærmar seg oppfylling av det målet kjem ein til å endre politikken i ei anna retning.

Dette er same mekanismene som gjeld i all styring av samfunnet vårt, enten det gjeld skattereglar i Finnmark, tilskot til sauebønder, alkoholavgifter eller andre emne der ein tek inn eller gir ut pengar (kjøpekraft) for å styre samfunnet i ei ønska retning.
Som regel synest eg at desse dytta i ei eller anna retning er til det betre i høve til det samfunnet vi ville hatt om ein ikkje blanda seg i det i det heile, og der eg ikkje er einig får eg heller berre finne meg i at totalen trass alt er positiv. Ein kan ikkje gjera alle til lags, som det heiter. :P

Det er jo ikkje noko som hindrar deg i å kjøpe elbil om du synest det blir for urettferdig? :mrgreen:
Erling Brendefur
jonsto
Posts: 5625
Joined: Thu 13 Nov, 2003 19:42
Location: Surnadal
Contact:

Re: Elbil eller ikke elbil. Meninger og synsinger om det

Post by jonsto »

Kjøper ikke El. bil!!
Forbeholder meg retten til å ikke like dem eller systemet! :evil: Når det gjelder dette er jeg sta som et Esel. :mrgreen: :mrgreen:
RolandM
Posts: 966
Joined: Fri 15 Jun, 2007 21:47
Location: Kristiansund

Re: Elbil eller ikke elbil. Meninger og synsinger om det

Post by RolandM »

Jon, du kan slappe helt av; jeg tror ikke du er primærmålgruppe for klimaforliket og elbilfordelene likevel. :-) Men etter min mening har Radovan helt rett: Økonomiske incentiver er det sterkeste virkemidlet staten har til å påvirke en utvikling i en eller annen ønsket retning, og det prinsippet er det vel ikke uenighet om. En dag er det sukkeravgiften som økes for at folk skal spise mindre sukker, en annen er det fradragsgrensen for småjobber som økes til 4000 skattefrie kroner for at folk i større grad skal ønske å ta slike ting gjennom skattesystemet, og en tredje er det elbilgodene. Så det er realistiskat folk flest har økonomiskemotiver for å kjøpe elbil, og det er helt greit, synes jeg. Det er et virkemiddel i en startfase for å få folk til å bli trygge med teknologien, vant til å tenke lading og rekkevidde, og for å gjøre det mer attraktivt for produsenter å kommersialisere teknologien. Når den effekten er oppnådd bør man fjerne eller redusere incentivene.

For egen del har jeg knapt en krone å vise til i fordeler med å bytte til elbil; vi kjører lite bom eller ferge uten at jobben betaler. Det eneste er redusert årsavgift og drivstoff-forbruk. Har heller ikke noe kollektivfelt å snike i. Likevel har dette vært en relevant diskusjon her i huset de siste årene, og jeg har faktisk sjekket hvor jeg kan sette opp en vegglader selv om vi bor i leilighet. Foreløbig strander anskaffelsen på at det kun er en bil på markedet som har rekkevidde nok til å erstatte vår vanlige bil, og Tesla Model S er litt for dyr ennå. Så jeg mener vi både er et eksempel på at viljen til å gå over til elbil er der hos mange før incentivene, men at incentivene likevel trengs for å komme over den økonomiske kneiken.

Når det gjelder kollektivfelt er det åpenbartat den fordelen må og vil forsvinne ganske snart, rett og slett fordi den gjør det for lett for elbileiere å ta bilen til jobb i stedet for bussen, og dermed blir det flere biler i rush, slik andre har nevnt. Men fordeler som er målrettet mot at folk kan erstatte en fossilbil med en elbil synes jeg er lettere å forsvare.
Citroenisme - en snikende sykdom...

72 DS21H (Isolde), 76 CX2400 Prestige (La Marseillaise), 86 CX25TRD Turbo Br. (Langskipet), 87 CX 20RE Br. (Bakgårdsfunnet), 95 XM 2.0 (Delebil), '00 XM 2.0 TCT (Lavmiler'n)

Ex: 87 BX19GTi, 96 XM 2.0 TCT
epifant
Posts: 108
Joined: Sat 05 Jun, 2010 13:54
Location: Kristiansand

Re: Elbil eller ikke elbil. Meninger og synsinger om det

Post by epifant »

Hopper inn med en diplomatisk pausefisk, så kan alle sammen smile litt før dere diskuterer videre :D
Sturla wrote:Beste kombinasjon er vel å sette en El motor i CX'en når motoren der er utslitt? Ser at Harry Martens har adapterplate til CX gearkasse. Da får man den perfekte el-bil vel, om man da ikke har en DS med el-motor.
Image

Følg hele prosjektet her: http://amanoauto.blogspot.no
Thomas Thorstensen
-84 CX 25 TRi Break
radovan
Posts: 295
Joined: Tue 09 Feb, 2010 23:13
Location: Hornindal

Re: Elbil eller ikke elbil. Meninger og synsinger om det

Post by radovan »

epifant wrote:Hopper inn med en diplomatisk pausefisk, så kan alle sammen smile litt før dere diskuterer videre :D
Sturla wrote:Beste kombinasjon er vel å sette en El motor i CX'en når motoren der er utslitt? Ser at Harry Martens har adapterplate til CX gearkasse. Da får man den perfekte el-bil vel, om man da ikke har en DS med el-motor.
Image

Følg hele prosjektet her: http://amanoauto.blogspot.no
Dette var eit skikkeleg kult prosjekt! :)

Eg ser fram til den dagen ein kan kjøpe ferdige sett med motor, batteri og styringselektronikk til sin gamle bil. Og tenk så flott å få summe rundt i CX´en! Då blir det verkeleg eit futuristisk stykke ingeniørkunst. :mrgreen:
Erling Brendefur
mads
Posts: 956
Joined: Sat 16 Sep, 2006 12:36
Location: Oslo/Kongsberg
Contact:

Re: Elbil eller ikke elbil. Meninger og synsinger om det

Post by mads »

tronde wrote:Når det gjelder energiforbruk pr. km er elbiler gunstige
El-drift har som regel meget høy virkningsgrad / lite tap, men det samme kan vel ikke sies om batterier? Mener å huske Thevenin og teoremet hans medfører en betydelig begrensning på samlet virkningsgrad. Noen som kan dette, ikke bare husker bruddstykker fra forsøket på en utdannelse? :)

Husker jeg rett går Thevenins teorem ut på at alle(?) elektriske kretser kan erstattes av en ekvivalent med kilde (batteri) og forbruker (motstand). Av dette følger at motstand i batteri og resten av kretsen er den samme. Siden samme strøm går i (ekvivalent-)kretsen utvikles samme effekt i batteri og krets utenfor batteri. I praksis opplever man at batterier blir varme under opp- og utladning. Med like stor utvikling av effekt i batteri og krets skulle det bli en halvering av virkningsgrad. To ganger, med en teoretisk øvre grense for virkningsgrad 25%.

Ramla jeg av noe sted, eller har nyere, gjerne Amerikansk forskning vippet vår gamle teoretiker av pinnen? Et eller annet sted må noen da ha gjort regnestykkene. Jeg spurte Bellona en gang de raljert i mediene om at flere elektriske biler skulle redde verden. Pussig nok svarte de ikke...
Black Lemon
Posts: 1635
Joined: Thu 13 Nov, 2003 12:19
Location: Oslo

Re: Elbil eller ikke elbil. Meninger og synsinger om det

Post by Black Lemon »

Spetalen var ute og advarte om hva dette ville bety for statsfinansene og ble forsøkt latterliggjort av bl.a. Frederic Hauge hvis sønn jobber i Tesla. Se på http://www.bilnorge.no i dag så ser man konsekvensene av dette. Politikere elsker å bruke penger og spesielt penger som andre har tjent. Når de innfører særordninger ser de ofte ikke konsekvensene av det de iverksetter. Når det er billigere å kjøre luksusbilen Tesla S enn å ta toget, er det noe riv rav ruskende galt.
ImageImage
O Mantor, Oslo 1007 CX Klubben
86 CX GTi T1 S2 DE55298
98 XM Break TCT aut. DJ21880 005 XM Klubben
07 C6 2,7 HDi Exclusive ZZ16498
mads
Posts: 956
Joined: Sat 16 Sep, 2006 12:36
Location: Oslo/Kongsberg
Contact:

Re: Elbil eller ikke elbil. Meninger og synsinger om det

Post by mads »

Jo galere jo bedre! Kan man overhodet eksistere praktisk med en elektrisk bil er det bare å løpe og kjøpe så lenge betingelsene er som nå. Når de endres -hvilket man kan anta de må på et tidspunkt- er det bare å kaste den. Alt sammen for "miljøet". Legger du i tillegg økologisk varme i innkjørselen, røyker sunne sigaretter og går med papirpose fra butikken har du snart reddet kloden. Eureka! :mrgreen:
Black Lemon
Posts: 1635
Joined: Thu 13 Nov, 2003 12:19
Location: Oslo

Re: Elbil eller ikke elbil. Meninger og synsinger om det

Post by Black Lemon »

Jeg forstår jo utmerket godt Tesla-kjøperne og hadde jeg hatt behov for å pendle med bil, hadde jeg sikkert også kjøpt en. Med en "drivstoffkostnad" på ca kr. 2,5 pr mil er det mange penger å spare hver dag så sant man pendler noen mil og det det må være deiligere å sitte i en Tesla S enn en Buddy. Min erfaring med elbil begrenser seg til en Kewet som jeg leide av Statoil i 1996 for å ha som brudebil for min kone, lille datter og meg selv. Den gangen var det ikke så vanlig syn med elbiler og den lille Keweten gjorde stor stas som brudedoning.
ImageImage
O Mantor, Oslo 1007 CX Klubben
86 CX GTi T1 S2 DE55298
98 XM Break TCT aut. DJ21880 005 XM Klubben
07 C6 2,7 HDi Exclusive ZZ16498
jonsto
Posts: 5625
Joined: Thu 13 Nov, 2003 19:42
Location: Surnadal
Contact:

Re: Elbil eller ikke elbil. Meninger og synsinger om det

Post by jonsto »

Black Lemon wrote:Spetalen var ute og advarte om hva dette ville bety for statsfinansene og ble forsøkt latterliggjort av bl.a. Frederic Hauge hvis sønn jobber i Tesla. Se på http://www.bilnorge.no i dag så ser man konsekvensene av dette.
Fant jeg for såvidt ganske naturlig, men så fikk jeg se datoen på innlegget. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
tronde
Posts: 508
Joined: Sat 21 Apr, 2007 23:25

Re: Elbil eller ikke elbil. Meninger og synsinger om det

Post by tronde »

mads wrote:
tronde wrote:Når det gjelder energiforbruk pr. km er elbiler gunstige
El-drift har som regel meget høy virkningsgrad / lite tap, men det samme kan vel ikke sies om batterier? Mener å huske Thevenin og teoremet hans medfører en betydelig begrensning på samlet virkningsgrad. Noen som kan dette, ikke bare husker bruddstykker fra forsøket på en utdannelse? :)

Husker jeg rett går Thevenins teorem ut på at alle(?) elektriske kretser kan erstattes av en ekvivalent med kilde (batteri) og forbruker (motstand). Av dette følger at motstand i batteri og resten av kretsen er den samme. Siden samme strøm går i (ekvivalent-)kretsen utvikles samme effekt i batteri og krets utenfor batteri. I praksis opplever man at batterier blir varme under opp- og utladning. Med like stor utvikling av effekt i batteri og krets skulle det bli en halvering av virkningsgrad. To ganger, med en teoretisk øvre grense for virkningsgrad 25%.

Ramla jeg av noe sted, eller har nyere, gjerne Amerikansk forskning vippet vår gamle teoretiker av pinnen? Et eller annet sted må noen da ha gjort regnestykkene. Jeg spurte Bellona en gang de raljert i mediene om at flere elektriske biler skulle redde verden. Pussig nok svarte de ikke...
For å få overført maksimal effekt er det en forutsetning at kildeimpedansen (motstand i batteriet om du vil) er lik belastningsimpedansen. Det er nok det du tenker på? Nå er det ikke slik at man alltid har behov for maks. effektuttak.
Post Reply