e-post om kontingent og årsmøte

Styret diskuterer og formidler.
Post Reply
mads
Posts: 956
Joined: Sat 16 Sep, 2006 12:36
Location: Oslo/Kongsberg
Contact:

e-post om kontingent og årsmøte

Post by mads »

Kontingent strømmer inn, så e-posten under virker nok, pr 5/3 er vi 34 medlemmer i 2014. Jeg legger teksten ut her også, det kan være noen filtre som sorterer den som uønsket e-post.

Date: Thu, 27 Feb 2014 23:06:38
Subject: Norsk CXklubb, kontingent og årsmøte

Denne e-post går til medlemmer i 2012, 2013 og 2014. Er du blandt de som pr 24/2-14 har betalt årets kontingent, så se bort fra den biten ;) Resten:

Kontingent for 2014

Vi håper du vil være medlem i klubben i år og betaler kontingenten 475,- med bladet Citrophile, eller 250,- uten bladet. Innbetalingen merkes med navn til medlemmet den gjelder. Merk at klubben har fått nytt kontonummer: 1503.41.05933.

Klubbens sider om medlemsskap: http://citroencx.no/CX-2014/3-LeClub/Me ... msskap.htm

Årsmøte for 2013 holdes fredag den 4. april 2014 klokken 1800. Møtet holdes i Nydalen Allé 37a, Oslo. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet fremmes skriftlig og må være styret i hende senest torsdag 20. mars. Saker kan f.eks sendes til jonsto@svorka.net

Innkalling årsmøte: http://citroencx.no/CX-2014/3-LeClub/Ar ... rsmote.pdf

mvh, Mads Lomholt/CXklubben
http://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=912009882
Post Reply