Dagsorden til årsmøtet 4. april 2014.

Styret diskuterer og formidler.
Post Reply
jonsto
Posts: 5625
Joined: Thu 13 Nov, 2003 19:42
Location: Surnadal
Contact:

Dagsorden til årsmøtet 4. april 2014.

Post by jonsto »

Dagsorden for Årsmøtet i Norsk CX Klubb. 04.04.2014

1.14 Godkjenning av innkallingen.
2.14 Valg av ordstyrer og referent.
3.14 Godkjenning av årsberetning og regnskap.
4.14 Innkomne forslag inkl. vedtektsendringer.
Klubben og Citrophile. Bør redaktør og styrerepresentant være den samme. Kravet om at representanten SKAL være medlem av styret.
Klubben og LMK.
Søknad fra Mads Lomholdt om refusjon av utlegg til lagerleie.
Lageret på Gran. Info. Ved Arthur Soltvedt.

Servering. Klubben spanderer pizza.

5.14 Kontingentfastsettelse
6.14 Valg av nye styremedlemmer.
På valg: Leder og 2 styremedlemmer.
Valgkomiteens innstilling: Gjenvalg.
7.14 Valg av ny representant til Citrophilestyret..
8.14 Valg av redaktør i Citrophile.
9.14 Valg av 2 revisorer. Valg av valgkomité.
10.14 Avslutning ved ny leder.
jonsto
Posts: 5625
Joined: Thu 13 Nov, 2003 19:42
Location: Surnadal
Contact:

Re: Dagsorden til årsmøtet 4. april 2014.

Post by jonsto »

Da er årsmøtet avholdt. Vi var faktisk hele 9 personer til stede. Referat kommer her, på hjemmesiden og i førstkommende nr. av Citrophile.
Post Reply