Årsmelding for året 2013.

Styret diskuterer og formidler.
Post Reply
jonsto
Posts: 5625
Joined: Thu 13 Nov, 2003 19:42
Location: Surnadal
Contact:

Årsmelding for året 2013.

Post by jonsto »

Årsmelding 2013.

Året 2013 står fram som et av de beste økonomisk for Norsk CX Klubb. Etter å ha brukt mye av kontingenten til å betale leie for lagret har vi i år gått overskudd. Dette mye på grunn av salget av en bil. Men ser vi bort fra denne så har vi allikevel solgt deler for over kr. 20.000,- T
Dette gir et veldig lite underskudd,
Dette medfører at kontingenten får stå på konto, og vi har vel derfor en økonomi som er bra.
Pr. 01.01.2014 har vi over kr. 40.000,- i banken. 
Vi fikk donert en CX som ble satt i stand og solgt. Stor takk til de som sto på for å få til dette! På nyåret 2014 ble også en GSA solgt. Der la de samme medlemmene ned en stor innsats for å få til dette. Dette vises jo ikke på regnskapet før neste år, men synes det er riktig å ta det med allikevel.
Jeg føler at vi lever et usikkert liv når det gjelder lageret. Eieren kommer plutselig med innspill. Indeksregulert prisøkning er nå en ting, men sitter med følelsen av at han plutselig kan komme med en oppsigelse på forholdsvis kort varsel. Vi ser derfor etter andre muligheter. Helst noe bedre, og har noe i kikkerten.
Vi har ikke hatt hyppige offisielle styremøter, men vi i styret har pratet mye sammen. Både pr. telefon og pr. e-post. Det er vel sånn det kommer til å bli i fremtiden også. Dette for at det skal være mulig at styremedlemmene sitter spredd rundt i landet.
Ellers har jeg gjort en undersøkelse og fått vite at det pr. i dag er 195 registrerte CXer i landet. En dramatisk nedgang de siste årene. Så det er helt klart at vi må prøve å ta godt vare på de medlemmene vi har.
Innspill med forslag til medlemsaktiviteter mottas med takk!
Årets store ”Happening” er uten tvil Landstreffet på Grodås. Omtale og påmelding her. http://www.citrotreff.com/
Håper det kommer mer enn en håndfull CXer i år.
Ellers må vi fortsette å rydde på lagret. Første innsatsdag blir dagen etter årsmøtet. Lørdag 5. april. Håper at så mange som mulig får anledning til å møte opp. Ta med kaffe og gjerne en stol, så blir det litt sosialt også. 
Komplett regnskap kan de som er interessert få tilsendt pr. e-post ved å henvende seg til klubben.
Post Reply