Årsmeldinger 2014. Til årsmøtet 2015

Styret diskuterer og formidler.
Post Reply
jonsto
Posts: 5625
Joined: Thu 13 Nov, 2003 19:42
Location: Surnadal
Contact:

Årsmeldinger 2014. Til årsmøtet 2015

Post by jonsto »

Årsregnskap 2014.

I år har vi fått inn kr. 47.443,49 på vår konto i kontingent og delesalg. Vi har brukt kr. 42. 606,00.
Det betyr at vi har et overskudd på kr. 4.837,49. Dette er i minste laget.
Vi har solgt deler for 13.795,00, men leien for lagret er 25.104,00. Vi har dermed et underskudd på delesalg på hele kr. 11.309,00. Dette er ikke holdbart i lengden.
Kontingenten til klubben utgjør kr. 21.000,00 Herav er kr. 17.025,00 Citrphile kontingent. Vi har betalt 15.296,00 til Citrophile. Dette medfører et «overskudd» på kr. 1729,00. Men såpass bør vi ha som en buffer. Årets først utgave går jo til fjorårets medlemmer, og de av dem som ikke betaler årets kontingent påfører oss jo et tap.
Banken har også lagt om sin gebyrpolitikk. Dette har sikkert en sammenheng med at renta er så lav for tiden at banken må tjene penger på noe. Vi betaler nå kr. 40 pr. mnd. for at vi skal ha to med tilgang til kto. I tillegg kommer gebyrer på betaling.
I 2014 har vi betalt kr. 210,00 i gebyrer. Dette blir altså over dobbelt så mye i 2015.
Vi har en div. post på kr. 1956,00. Hva dette er fremgår av regnskapet.
Det er altså to ting vi bør ta stilling til. Gebyret og lagret.


Jon Storløkken.
jonsto
Posts: 5625
Joined: Thu 13 Nov, 2003 19:42
Location: Surnadal
Contact:

Re: Årsmeldinger 2014. Til årsmøtet 2015

Post by jonsto »

Årsmelding 2014.

Året 2014 er forbi og 2015 har såvidt begynt. Et tilbakeblikk på 2014 er vel derfor på sin plass. I 2014 hadde vi medlemmer. Av disse hadde Citrophile gjennom CX Klubben. Årsmøtet ble holdt i lokaler i Nydalen Allé den 10. april 2014. Styret ble gjenvalgt, og har i 2014 bestått av:
Leder: Jon Storløkken.
Styeremedlem: Mads Lomholdt. Ansvarlig for medlemslister og lister til Citrophile.
Styremedlem: Helge Moe Spildrejorde. Sekretær.
Styremedlem: Joar Rasmussen. Redaktør CX sidene i Citrophile.
Styremedlem: Arthur Soltvedt. Delelagersjef.
Det har ikke vært holdt styremøter på vanlig måte, men e-post møtene har nå fungert på et vis. Vi har hatt flere e-post diskusjoner, og telefonen er også et godt hjelpemiddel.
Delelagret fungerer fremdeles ikke som det skal. Underskuddet på driften er i største laget, men det skal veldig lite til før det går i balanse. Dette kommer vel opp som sak på årsmøtet i år også.
Årets landstreff var i Horinndal og det var et veldig trivelig treff i fantastiske omgivelser. Men det kunne gjerne vært flere fra CX Klubben som deltok. I år blir treffet i Østfold og er et samarbeid mellom klubbene. Det kommer det nok til å bli fremover.
Som det fremgår av inkommne forslag så kan det bli noen forandringer i klubben. Om de blir vedtatt håper jeg at forandringene blir til det bedre.


For styret
Jon Storløkken
Leder
Post Reply